Lijst van vragen en antwoorden
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 (VI)"

Download Download

Ondertekenaars