Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

Gewijzigde motie van het lid Kooiman (t.v.v. 34082, nr.11) over invloed van spreekgerechtigden op de motivering

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
PVV 12
ChristenUnie 5
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Houwers 1