Motie
Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Motie van de leden Remco Dijkstra en Agnes Mulder over een einde afvalstatus bepalen voor fosfaat, nutriënten, secundaire grondstoffen uit meststromen en afvalstromen

Download Download

Ondertekenaars