Statenpassage

Bijlage : De dienstverlenende en innovatieve overheid Beleidsdoorlichting artikel 6.1 - 6.3

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Jaarverslag

34950-VII-1 Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaarverslag

34725-VII-1 Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Memorie van toelichting

34550-VII-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A. Blok, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaarverslag

34475-VII-1 Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties