Memorie van toelichting
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars