Memorie van toelichting
Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars