Motie
Europese Raad

Motie van het lid Klaver c.s. over geen onderscheid tussen het niveau van voorzieningen in sociale zekerheid en gezondheidszorg van statushouders en andere burgers in Nederland

Download Download

Ondertekenaars