Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet van de leden Ypma en Voordewind houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars