Amendement
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber op amendement nr. 107 waarmee wordt vastgelegd dat ook andere maatschappelijke organisaties en wetenschappers door het bestuur van faunabeheereenheden kunnen worden uitgenodigd

Download Download

Ondertekenaars