Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Thieme over de gevolgen van de ISDS-clausules in Nederlandse handelsverdragen voor ontwikkelingslanden

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Selected treaty-based arbitrations by Dutch investors
Bijlage
Treaty-based arbitrations by Dutch investors
Bijlage
NL IBO update april 2015
Bijlage
Treaty-based ISDS cases brought under Dutch IIAs: An Overview