Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet van de leden Recourt en Van der Steur tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars