Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A. Berndsen-Jansen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    F.M.J. Hendrickx, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Geleidende brief

34065-1 Geleidende brief

Indiener G.S.I.A. Tanamal, Tweede Kamerlid

Initiatiefnota

34065-2 Initiatiefnota

Indiener G.S.I.A. Tanamal, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten (TK 34065)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten (Kamerstuk 34 065)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00