Motie : Motie van het lid Rog c.s. over alles in het werk stellen om het rekenonderwijs in alle sectoren te verbeteren

Download

Indieners

  • Indiener
    M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 57
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 41 Tegen
PvdA 38 Tegen
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS/Baay-Timmerman 1 Voor
50PLUS/Klein 1 Tegen
Van Vliet 1 Tegen

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:40

VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11) en (AO d.d.18/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15