Lijst van vragen : Lijst van vragen over de informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Neppérus, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    A.J.M. Teunissen, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33891-13 Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie - informeren inzake gefaseerde invoering Wlz, positie CIZ en contractering 2015

Indiener A.J.M. Teunissen, griffier

Activiteiten

afwijkend tijdstip!!!)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00