Advies Afdeling advisering Raad van State : Advies Afdeling advisering van de Raad van State over Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 41 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Verslag van een wetgevingsoverleg

33966-69 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 december 2014, over Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Bijgewerkte tekst

33966, bijgewerkt t/m nr. 15 (3e NvW d.d. 2 december 2014)

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Nota van wijziging

33966-15 Derde nota van wijziging

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33966-13 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Nota van wijziging

33966-14 Tweede nota van wijziging

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33966-11 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33966-10 Nader verslag

Indiener S. de Rouwe, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33966-9 Verslag

Indiener S. de Rouwe, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Nota van wijziging

33966-7 Nota van wijziging

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Memorie van toelichting

33966-3 Memorie van Toelichting

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Koninklijke boodschap

33966-1 Koninklijke boodschap

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Voorstel van wet

33966-2 Voorstel van wet (herdruk)

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

33966-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

RTG Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Herzieningswet toegelaten instellingen (33966) plenaire afronding (WGO op 8/12)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:10