Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Schouw (t.v.v.27858, nr. 193) over een verbod op de verkoop van glyfosaat aan particulieren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.G. Schouw, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 92
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
PvdA 38
SP 15
PVV 14
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
PvdD 2
50PLUS 2
Tegen
VVD 41
CDA 13
SGP 3
Bontes 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35756-11 Antwoorden op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 35756)

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27858-573 Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen van 8 juni 2022

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-519 Particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27858-261 Uitvoering motie Ouwehand/Schouw inzake verkoop van glyfosaat aan particulieren (Kamerstuk 27858, nr.240)

Indiener W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00
Naar boven