Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Schouw (t.v.v.27858, nr. 193) over een verbod op de verkoop van glyfosaat aan particulieren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.G. Schouw, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 92
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 41 Tegen
PvdA 38 Voor
SP 15 Voor
PVV 14 Voor
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Tegen
50PLUS 2 Voor
PvdD 2 Voor
Bontes 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27858-596 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 oktober 2022, over Gewasbeschermingsmiddelen

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

35756-11 Antwoorden op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 35756)

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27858-573 Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen van 8 juni 2022

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-519 Particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27858-261 Uitvoering motie Ouwehand/Schouw inzake verkoop van glyfosaat aan particulieren (Kamerstuk 27858, nr.240)

Indiener W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10