Bijlage : Kabinetsvisie naar aanleiding van de motie Barth c.s.,de beleidsdoorlichting van het Programma Bevolkingsdaling & het rapport van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Jaarverslag

34950-XVIII-1 Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2017

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Memorie van toelichting

34775-XVIII-2 Memorie van toelichting

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaarverslag

34725-XVIII-1 Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2016

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Memorie van toelichting

34550-XVIII-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Jaarverslag

34475-XVIII-1 Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2015

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Memorie van toelichting

34300-XVIII-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Jaarverslag

34200-XVIII-1 Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2014

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst