Nota van wijziging
Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Nota van wijziging

Download Download

Ondertekenaars