Lijst van vragen : Lijst van vragen over de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2015 – wijzigingen autobelastingen en de aanbiedingsbrief hierbij (Kamerstuk 34 002, nrs. 21 en 22)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.J. Duisenberg, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    R.F. Berck, griffier