Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

RTG Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Herzieningswet toegelaten instellingen (33966) plenaire afronding (WGO op 8/12)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:10