Memorie van toelichting
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Externe adviezen