Brief commissie aan bewindspersoon : Verzoek Stas EZ positieflijst niet in werking te laten treden totdat erover met de Kamer is gesproken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.C.T.M. Franke, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31389-144 Uitstel toezending van de toegezegde brief over de positieflijst

Indiener S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Rappel Stas EZ positieflijst en drachtige zeugen

Indiener M.C.T.M. Franke , griffier

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Dierenwelzijn

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering.

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05