Amendement
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Amendement van de leden Otwin van Dijk en van 't Wout ter vervanging van nr. 28 over een meet- en weetplicht voor gemeenten.

Download Download

Ondertekenaars