Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Bijgewerkte tekst

33800, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 3 juni 2014)

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33800-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Nota van wijziging

33800-7 Nota van wijziging

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33800-5 Verslag

Indiener T.M. Jadnanansing, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Voorstel van wet

33800-2 Voorstel van wet

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Advies Afdeling advisering Raad van State

33800 Adv RvSt inzake Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van egschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

33800-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

33800-1 Koninklijke boodschap

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden: aanvang middagvergadering

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05