Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 april 2013, over Landbouw- en Visserijraad op 22 en 23 april 2013

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.I. Hamer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken
  • Mede ondertekenaar
    R.W. Knops, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    M.C.T.M. Franke, griffier