Memorie van toelichting
Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgermeester tot de inzet van cameratoezicht

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Advies CBP
Bijlage
Advies VNG
Bijlage
Advies Raad voor de Rechtspraak
Bijlage
Advies College van Procureurs-Generaal
Bijlage
Advies Raad van Korpschefs
Bijlage
Advies Nederlandse Orde van Advocaten
Bijlage
Advies Raad voor de Rechtspraak