Verslag van een rapporteur : Openbaarmaking van de standpuntennotitie van de door de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid benoemde rapporteur, het lid Omtzigt, m.b.t. het Europees Witboek Pensioenen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. van Gent, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    W.A. Lips, adjunct-griffier