Nota van wijziging
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Vierde nota van wijziging

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Uitvoeringstoets UWV
Bijlage
Bestuurlijke reactie VNG op concept Participatiewet
Bijlage
33161 Nader rapport inzake het ontwerp van een vierde nota van wijziging
Bijlage
Aanbiedingsbrief
Bijlage
Advies Actal inzake de vierde nota van wijziging Participatiewet
Bijlage
Advies Raad van State inzake het ontwerp van een vierde nota van wijziging
Bijlage
Advies Inspectie SZW
Bijlage
Advies Uitvoeringspanel

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 41
PvdA 38
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Bontes 1
Tegen
SP 15
PVV 14
GroenLinks 4
50PLUS 2
PvdD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-02-2015
Eindtekst

17-02-2014
33161-119Zevende nota van wijziging

04-02-2014
33161-117Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag

03-02-2014
33161-115Zesde nota van wijziging

03-02-2014
33161-116Nota naar aanleiding van het nader verslag

31-01-2014
33161-114Tweede nader verslag

27-01-2014
33161-113Vijfde nota van wijziging

23-01-2014
33161-112Nader verslag

26-04-2012
33161-102Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 april 2012, inzake Invoeringswet Wet werken naar vermogen

26-04-2012
33161-103Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 april 2012, inzake Invoeringswet Wet werken naar vermogen

19-04-2012
33161-91Derde nota van wijziging

18-04-2012
33161-65Tweede nota van wijziging

10-04-2012
33161-10Nota van wijziging

10-04-2012
33161-9Nota naar aanleiding van het verslag

27-03-2012
33161-8Verslag

01-02-2012
33161-3Memorie van toelichting

01-02-2012
33161-4Advies Raad Raad van State en nader Rapport


Activiteiten

02-02-2012
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Regeling van werkzaamheden
13:45
07-02-2012
Regeling van werkzaamheden
Regeling van werkzaamheden
15:00
14-02-2012
Procedures en brieven
Procedurevergadering
16:30
23-03-2012
Invoeringswet Wet werken naar vermogen - 33161
Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00
10-04-2012
Procedures en brieven
Procedurevergadering
16:30
11-04-2012
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen) - Nota naar aanleiding van het verslag (33161-9)
Inbreng schriftelijk overleg
18:00
16-04-2012
Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33 161)
Wetgevingsoverleg
10:00
17-04-2012
Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33 161) (voortzetting 1e termijn regering)
Wetgevingsoverleg
16:00
18-04-2012
Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33161) (plenaire afronding termijn Kamer)
Plenair debat (wetgeving)
10:15
19-04-2012
Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33161) (plenaire afronding termijn regering)
Plenair debat (wetgeving)
17:15
19-04-2012
Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33161) (voortzetting plenaire afronding termijn regering)
Plenair debat (wetgeving)
20:15
15-05-2012
Stemmingen
Stemmingen
15:15
29-05-2012
Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren en regulier)(aanvangstijd gewijzigd: 5 min. na aanvang dinerpauze)
Procedurevergadering
18:00
05-06-2012
Stemmingen
Stemmingen
15:15
05-02-2014
Regeling van werkzaamheden
Regeling van werkzaamheden
15:30
18-02-2014
Invoeringswet Participatiewet (33161) (eerste termijn Kamer)
Plenair debat (wetgeving)
16:30
19-02-2014
Invoeringswet Participatiewet (33161) (voortzetting)
Plenair debat (wetgeving)
13:35
20-02-2014
AANVANG MIDDAGVERGADERING: STEMMINGEN (over de Invoeringswet Participatiewet, de Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES i.v.m. het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, Goedkeuring van het Belastingverdrag met Ethiopiƫ, over het VAO RBZ Handelsraad, over het VSO Uitwerking andere eindtoetsen in po, over het VAO Behandelvoorbehoud klimaat en energie, over het VAO NVWA, over VAO Fusies en voorzieningenplanning po en vo en het VAO Milieuraad)
Stemmingen
16:50