Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 113
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 41
PvdA 38
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Bontes 1
Tegen
SP 15
PVV 14
GroenLinks 4
PvdD 2
50PLUS 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener P. de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijgewerkte tekst

33161, bijgewerkt t/m nr. 119 (7e NvW d.d. 18 februari 2014)

Indiener P. de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

33161-119 Zevende nota van wijziging

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33161-117 Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

33161-115 Zesde nota van wijziging

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33161-116 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33161-114 Tweede nader verslag

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

33161-113 Vijfde nota van wijziging

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33161-112 Nader verslag

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

33161-108 Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Verslag van een wetgevingsoverleg

33161-102 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 april 2012, inzake Invoeringswet Wet werken naar vermogen

Indiener W. van Gent, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een wetgevingsoverleg

33161-103 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 april 2012, inzake Invoeringswet Wet werken naar vermogen

Indiener W. van Gent, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

33161-91 Derde nota van wijziging

Indiener P. de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

33161-65 Tweede nota van wijziging

Indiener P. de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

33161-10 Nota van wijziging

Indiener P. de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33161-9 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener P. de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33161-8 Verslag

Indiener W. van Gent, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Koninklijke boodschap

33161-1 Koninklijke boodschap

Indiener P. de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

33161-4 Advies Raad Raad van State en nader Rapport

Indiener H.D. Tjeenk Willink, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

33161-2 Voorstel van wet

Indiener P. de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

33161 Advies RvSt inzake de Invoeringswet Wet werken naar vermogen

Indiener P. de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting

33161-3 Memorie van toelichting

Indiener P. de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Invoeringswet Wet werken naar vermogen - 33161

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 12:00

Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33161) (plenaire afronding termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33161) (plenaire afronding termijn regering)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:15

5 min. na aanvang dinerpauze)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Invoeringswet Participatiewet (33161) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20
Naar boven