Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Advies Raad van State en nader rapport

Download Download

Ondertekenaars