Lijst van vragen : Lijst van vragen inzake het plan van Aanpak huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden-en Oost- Europa

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

29407-114 Verslag van een algemeen overleg gehouden op 9 september 2010 inzake MOE-landen

Indiener W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Brief regering

29407-106 Plan van Aanpak huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden-en Oost- Europa

Indiener E. van Middelkoop, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Plan van Aanpak huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden-en Oost- Europa

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:01

MOE-landen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00