Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  A.M.C. Eijsink, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.J.L. Poppe, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. Pechtold, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M. Peters, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 31 Voor
PvdA 30 Voor
PVV 24 Voor
CDA 21 Voor
SP 15 Voor
D66 10 Voor
GroenLinks 10 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 2 Voor
SGP 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener A.M.C. Eijsink, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

32414-11 Nota van wijziging

Indiener A.M.C. Eijsink, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

32414-10 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener A.M.C. Eijsink, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

32414-9 Verslag

Indiener W.I.I. van Beek, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

32414-6 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener A.M.C. Eijsink, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

32414-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener H.D. Tjeenk Willink, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

32414-7 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener A.M.C. Eijsink, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

32414-2 Voorstel van wet

Indiener A.M.C. Eijsink, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

32414-1 Geleidende brief

Indiener A.M.C. Eijsink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:01

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Veteranenwet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15