Nota van verbetering : Tweede nota van verbetering

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

31537 Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Nota van verbetering

31537-16 Nota van verbetering

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

31537-15 Derde Nota van wijziging

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

31537-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

31537-6 Verslag

Indiener J.M.A.M. de Wit, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijgewerkte tekst

31537, bijgewerkt t/m nr. 27 (tweede nota van verbetering d.d. 29 juni 2010)

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

31537-5 Nota van wijziging

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

31537-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener H.D. Tjeenk Willink, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

31537-2 Voorstel van wet

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

31537-1 Geleidende brief

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

31537-3 Memorie van Toelichting

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Extra procedurevergadering SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00