Statenpassage

Bijgewerkte tekst : 32216, bijgewerkt t/m nr. 6 (NvV d.d. 9 december 2009)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32216-9 Brief houdende intrekking van het voorstel tot wet inzake de Wet kilometerprijs

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om eindevaluatie groot project Anders Betalen voor Mobiliteit op te stellen

Indiener C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Rappel brief Prijsbeleid in planstudies

Indiener C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Nota van verbetering

32216-6 Nota van verbetering

Indiener C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Rappel brief prijsbeleid in planstudies + technische briefing Kilometerprijs

Indiener C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Rappel brief prijsbeleid in planstudies

Indiener C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Advies Afdeling advisering Raad van State

Samenvatting van het advies van de Raad van State over voorstel van wet kilometerprijsRegels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)

Indiener C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Nader rapport

Nader rapport

Indiener C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Raad van State (W09.09.0290/IV)

Indiener H.D. Tjeenk Willink, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

32216-2 Voorstel van wet

Indiener C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Memorie van toelichting

32216-3 Memorie van toelichting

Indiener C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Koninklijke boodschap

32216-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

32216-4 Advies Raad van State en nader rapport

Indiener H.D. Tjeenk Willink, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Extra procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Extra procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Wet kilometerprijs

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:00

Europese aspecten van de Wet kilometerprijs

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:25

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering VW (Aanvang 10 uur ivm debat regeringsverklaring)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50