Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

32021-14 Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 17 mei 2010 over de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie.

Indiener M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Eindtekst

32021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijgewerkte tekst

32021, bijgewerkt t/m nr. 7 (nota van wijziging d.d. 3 december 2009)

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Nota van wijziging

32021-7 Nota van wijziging

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

32021-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Hoge Raad; opmerkingen bij het concept-wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Brief aan de MvJ van 19 juni 2008

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Advies Ombudsman

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Reactie Adviescommissie Insolventie

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Advies Raad voor de Rechtsbijstand

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Advies Evaluatiewet modernisering RO

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Reactie procureurs-generaal

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: advies inzake de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Reactie Orde Roermond

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Reactie Orde Arnhem

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Reactie Amsterdamse Orde

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Reactie Orde Dordrecht

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Bijlage advies Evaluatiewet modernisering RO

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Reactie Haagse Orde

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Reactie Adviescommissie BPR

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Reactie Almelose Orde

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Bijlage

Bijlage 1 bij het NVvR-advies over de Concept-Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie:redactioneel commentaar

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Koninklijke boodschap

32021-1 Koninklijke boodschap

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

32021-4 Advies Raad van State en nader rapport

Indiener H.D. Tjeenk Willink, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

32021-2 Voorstel van wet

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Nader rapport

32021 NR Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Memorie van toelichting

32021-3 Memorie van toelichting

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Extra procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:01

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30