Lijst van vragen : Slotwet Ministerie van Justitie 2008

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    P.T.M. van Doorn, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

31924-VI-9 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2009, over de Jaarverslagen Justitie 2008.

Indiener M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

31924-VI-6 Antwoorden op vragen m.b.t. de slotwet

Indiener M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Memorie van toelichting

31924-VI-4 Memorie van Toelichting

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Voorstel van wet

31924-VI-3 Voorstel van wet

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Slotwet Ministerie van Justitie 2008

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Financiƫle verantwoording over het jaar 2008

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Hamerstukken: slotwetten en jaarverslagen over 2008 (31 924)

Hamerstukken
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15