Rapport Algemene Rekenkamer : Aanbieding rapport

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

31749-5 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport AR inzake 'Aanpak harde kern jeugdwerklozen'

Indiener Ch.B. Aptroot, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Brief regering

31749-4 Uitst beantw vr cie over het rapport “Aanpak harde kern jeugdwerklozen”van de AR

Indiener A. Aboutaleb, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen en antwoorden

31749-3 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Aanpak harde kern jeugdwerklozen; Begeleiding van bij CWI geregistreerde jongeren

Indiener Ch.B. Aptroot, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Brief commissie aan bewindspersoon

Aanbiedingsbrief SZW feitelijke vragen

Indiener E.A.J. Groen, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aanbiedingsbrief ARK feitelijke vragen

Indiener E.A.J. Groen, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen gericht aan de regering inzake aanpak harde kern jeugdwerklozen; Begeleiding van bij CWI geregistreerde jongeren

Indiener Ch.B. Aptroot, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Lijst van vragen

Lijst van vragen gericht aan de Algemene Rekenkamer inzake aanpak harde kern jeugdwerklozen; Begeleiding van bij CWI geregistreerde jongeren

Indiener Ch.B. Aptroot, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Rapport Algemene Rekenkamer

31749-2 Rapport

Indiener S.J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer

Activiteiten

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Rapport van de Algemene Rekenkamer 'Aanpak harde kern jeugdwerklozen' (31749)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00