Mededeling : Mededeling over het advies van de het adviesollege toetsing administratieve lasten (Actal)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

29688-11 Nota van wijziging

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

29688, bijgewerkt t/m nr. 11 (NvW d.d. 15 mei 2006)

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

29688-8 Nota n.a.v. verslag

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

29688-7 Verslag (nader, tweede nader etc)

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

29688-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

29688-5 Voorstel van Wet

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

29688-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

29688-3 Memorie van Toelichting

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

29688-1 Geleidende brief

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

29688-2 Voorstel van Wet

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40