Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) : Voorstel van Wet

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

29688-11 Nota van wijziging

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

29688, bijgewerkt t/m nr. 11 (NvW d.d. 15 mei 2006)

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Mededeling

29688-10 Mededeling over het advies van de het adviesollege toetsing administratieve lasten (Actal)

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

29688-8 Nota n.a.v. verslag

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

29688-7 Verslag (nader, tweede nader etc)

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

29688-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

29688-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

29688-3 Memorie van Toelichting

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

29688-1 Geleidende brief

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

29688-2 Voorstel van Wet

Indiener F.J.M. Crone, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40