Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) : Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dobbe over het bericht dat inspecties signaleren dat criminele netwerken de zorg hebben ontdekt

Indiener M. Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kostic´over de brief 'Uitkomst overleg over misstanden inzetflexkrachten en arbeidsmigranten in vleessector'

Indiener Y.J. van Hijum, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Welzijn over het artikel 'Betaalbare krapte'

Indiener M.C.G. Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over het bericht 'Eneco kijkt over de grens bij investeren in opslag en opwek'

Indiener S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Vroonhoven over het artikel 'Hilversum verbijsterd door locatie talkshow Eva Jinek: 'Onnodig met belastinggeld smijten''

Indiener E.E.W. Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie

Toestemming ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan Jordanië, de Palestijnse Gebieden en Israël

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Schriftelijke vragen

Het bericht Nederland zorgt niet goed voor kwetsbare kinderen: ‘We zakken als land door het ijs’

Indiener S.E.M. Dobbe, Tweede Kamerlid

Brief commissie

Toestemming inzake ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan Londen

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Schriftelijke vragen

Beloningsverschillen binnen de rechterlijke macht

Indiener A. Lahlah, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De Nederlandse diplomatieke betrekkingen met Afghanistan

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Brief regering

Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juli 2024 te Brussel

Indiener Y.J. van Hijum, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Uitingen van de AFM over verkeerde pensioenverwachtingen als gevolg van een ‘rentedip’ in de modelberekeningen

Indiener A.S. Joseph, Tweede Kamerlid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dobbe over het bericht dat inspecties signaleren dat criminele netwerken de zorg hebben ontdekt

Indiener M. Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kostic´over de brief 'Uitkomst overleg over misstanden inzetflexkrachten en arbeidsmigranten in vleessector'

Indiener Y.J. van Hijum, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over het bericht 'Eneco kijkt over de grens bij investeren in opslag en opwek'

Indiener S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Welzijn over het artikel 'Betaalbare krapte'

Indiener M.C.G. Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Vroonhoven over het artikel 'Hilversum verbijsterd door locatie talkshow Eva Jinek: 'Onnodig met belastinggeld smijten''

Indiener E.E.W. Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

Reactie op verzoek commissie inzake suggesties voor nazorg reanimatie

Indiener M. Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31524-617 Voortgang Werkagenda mbo en Stagepact mbo

Indiener E.E.W. Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31524-618 Reactie op verzoek commissie over kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Een klemmend beroep'

Indiener E.E.W. Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-1149 IBO doelmatig Hoger onderwijs 'Talent op de juiste plek'

Indiener E.E.W. Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het langverwachte verbod op stroomstootwapens in de veehouderij

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De wijze waarop het Hongaarse voorzitterschap van de Europese Raad wordt vormgegeven

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De steun voor een verklaring over UNRWA

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het EU Coronaherstelfonds

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid

Brief regering

30490-46 Besluit op Woo verzoek 2023-69 SAR helikopters

Indiener B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het bericht “Hoger onderwijs onbereikbaar: Oekraïense studenten struikelen over collegegeld”

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Omwonenden Stampersgat: “Parkeerruzie leidde tot doodschieten Hamza (25)”’

Indiener I. el Abassi, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Verschillende nieuwsberichten met betrekking tot Europese grensbewaking

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht “Vrees voor grote chaos door grenscontroles: ellenlange files en klap voor Nederlandse economie”

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De aanpak van arbeidsuitbuiting

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bushoff en Patijn over het bericht ‘Erkenning van longcovid voor WIA-uitkering gaat vaak mis: “Beoordeling bij driekwart van de patiënten onvoldoende”

Indiener Y.J. van Hijum, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bruyning over pleegzorg

Indiener V.P.G. Karremans, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Erkens het artikel 'Ingrijpen in energiemarkt noodzakelijk om stroomtekort te voorkomen'

Indiener S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Paulusma en Paternotte over het bericht 'Zeker 29 doden bij Russische aanval op Oekraïne, kinderziekenhuis in Kyiv geraakt'

Indiener M. Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Krul over de Nieuwsuur-uitzending over de zorgen van plastische chirurgen betreffendebekwaamheid van cosmetische artsen

Indiener M. Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een commissiedebat

36410-X-97 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over Veiligheid en integriteit

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid vragen van het lid Podt over de aangenomen Natuurherstelwet

Indiener J.F. Rummenie, staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Verslag van een commissiedebat

32637-648 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over Marktordening & consumentenbescherming

Indiener C. Stoffer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een commissiedebat

31477-103 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een commissiedebat

26448-766 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over Arbeidsongeschiktheid

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een commissiedebat

35165-83 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2024, over verkiezingen

Indiener P.C. (Peter) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

26643-1211 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 april 2024, over digitale infrastructuur en economie

Indiener B.C. Kathmann, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het Final Report van de Cass Independent Review en de betekenis hiervan voor genderzorg voor minderjarigen in Nederland en uitvoering aangenomen moties (Kamerstuk 31016-372)

Indiener B.J. Eerdmans, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36380-7 Stand van zaken implementatie richtlijn (EU) 2019/882 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten

Indiener V. Maeijer, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31524-619 Aanpak dalende studentenaantallen in het mbo

Indiener E.E.W. Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Boswijk, Piri, Kahraman, Paternotte, Dobbe, Van Campen en Ceder over het vredesproces tussen Armenië en Azerbeidzjan

Indiener H.W.M. Schoof, minister-president

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het Final Report van de Cass Independent Review en de betekenis hiervan voor genderzorg voor minderjarigen in Nederland en uitvoering aangenomen moties (Kamerstuk 31016-372)

Indiener B.J. Eerdmans, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport