Advies Afdeling advisering Raad van State : Advies Afdeling advisering Raad van State inzake voorstel van wet van de leden Stoffer, Krul, Ceder en Keijzer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

36459, bijgewerkt t/m nr. 4 (overnamebrief d.d. 24 januari 2024)

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

36459-4 Brief van de leden Krul, Ceder en Keijzer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

36459-1 Geleidende brief

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

36459-3 Memorie van toelichting

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

36459-2 Voorstel van wet

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30