Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg o.a. de Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 25 maart 2024 te Brussel (Kamerstuk 21501-08-936)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.L. Postma, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    N. Wiendels, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36508-1 Motie van de leden Van der Plas en Hertzberger over in de Raad van Ministers tegen de Natuurherstelverordening stemmen en een blokkerende minderheid zoeken ter ondersteuning

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 21 maart 2022 (CD d.d. 15/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Milieuraad op 16 maart 2023 (CD 8/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Tweeminutendebat Leefomgeving (CD 17/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20