Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief Appreciatie van de motie van het lid Kostic c.s. over in Europees verband tegen een uitzondering voor pfas in bestrijdingsmiddelen pleiten (Kamerstuk 36410-XII-70) en van de motie van de leden Kostic en Gabriëls over duidelijke etikettering verplicht stellen op alle bestrijdingsmiddelen en biociden die PFAS bevatten (Kamerstuk 36410-XII-68)

Download