Lijst van vragen : 36470 IX Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36470-IX-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Memorie van toelichting

36470-IX-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Voorstel van wet

36470-IX-1 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00