Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

36425, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 18 oktober 2023)

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

36425-7 Nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36425-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

36425 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten tot codificatie en aanvulling van het fiscale kwalificatiebeleid inzake buitenlandse rechtsvormen en tot afschaffing van de zelfstandige belastingplicht van de open commanditaire vennootschap (Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36425-2 Voorstel van wet

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36425-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36425-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Memorie van toelichting

36425-3 Memorie van toelichting

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30