Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    L.N. Kruithof, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36419-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 6 (NvW d.d. 11 oktober 2023)

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

36419-6 Nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

36419 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36419-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Memorie van toelichting

36419-3 Memorie van toelichting

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Voorstel van wet

36419-2 Voorstel van wet

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36419-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Belastingplan BES eilanden 2024

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30