Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Nationaal Actieplan Dakloosheid en beschermd wonen (Kamerstuk 29325-155)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    M. Heller, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29325-155 Nationaal Actieplan Dakloosheid en beschermd wonen

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie (gewijzigd/nader)

29325-152 Gewijzigde motie van de leden Werner en Mohandis over jongeren pas uit de gesloten jeugdzorg laten gaan als er een woonplek geregeld is (t.v.v. 29325-147)

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

29325-140 Motie van het lid Raemakers over verlengde jeugdhulp bij dreigende dakloosheid

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

29325-144 Motie van de leden Mohandis en Van den Hil over het betrekken van belanghebbenden en maatschappelijke organisaties bij het uitwerken van de monitor in de vorm van een dashboard

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-73 Motie van het lid Westerveld over onafhankelijk onderzoek naar de voortgang op de aanpak van dakloosheid

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen (CD 7/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Nationaal Actieplan Dakloosheid en beschermd wonen

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30