Voorstel van wet : Voorstel van wet

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36433-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36433-5 Verslag

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

36433 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met het toekennen van preferentie aan de vorderingen ter zake van de verschuldigde uitkeringen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36433-3 Memorie van toelichting

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36433-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36433-1 Koninklijke boodschap

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES in...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00