Lijst van vragen : Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-XVI)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    J. Bakker, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

eindtekst, 36435-XVI

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36435-XVI-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Memorie van toelichting

36435-XVI-2 Memorie van toelichting

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

36435-XVI-1 Voorstel van wet

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20