Lijst van vragen : Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-V)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    S.L. Dekker, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36435-V-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Aanbiedingsbrief inbreng feitelijke vragen over Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Memorie van toelichting

36435-V-2 Memorie van toelichting

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Voorstel van wet

36435-V-1 Voorstel van wet

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20