Lijst van vragen : Lijst van vragen over de Macro Economische Verkenning (MEV) 2024 (bijlage bij Kamerstuk 36410-2)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Economische Zaken en Klimaat - Feitelijke vragen over de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Bijlagenboek bij de Miljoenennota 2024 (bijlage bij Kamerstuk 36410-2)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 36410-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

36410-5 Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 20 september 2023, over marginale druk bij eenverdieners

Indiener M. Rutte, minister-president

Brief regering

36410-1 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36410-2 Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-4 Najaarsrapportage Afdeling advisering Raad van State en Kabinetsreactie

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Nader rapport

36410-3 Nader rapport inzake de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (1e TK)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2024

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Macro Economische Verkenning van het CPB voor 2024

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (Miljoenennota) 2024

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40